Examentrainingen bij FlorenciPlus

De eindexamens voor middelbare scholieren beginnen op 13 mei aanstaande en FlorenciPlus huiswerkbegeleiding biedt individuele examentraining aan voor examenkandidaten VMBO/HAVO/VWO.

Voor veel leerlingen kunnen deze trainingen hét verschil maken tussen slagen of zakken voor hun eindexamen. Vaak is het nét dat ene deel van de examenstof dat nog niet goed beheerst wordt. In een één-op-één begeleiding wordt hier dan aan gewerkt. Ook is het mogelijk nog op de dag voor het examen een laatste training te volgen ter afsluiting. Of op de examendag zelf wanneer een vak in de middag wordt afgenomen.

-De training vindt plaats in aaneengesloten blokken van twee uur.
-Examenkandidaten zijn dan welkom tussen 10.00 en 14.00 uur. Afwijkende tijden zijn op afspraak mogelijk, ook voor de zondagen.
-Naar keuze kunnen meerdere dagen worden ingepland.
-FlorenciPlus biedt voor elk schoolvak examentraining aan.

Voor tarieven en afspraken graag contact opnemen met Hugo Kranenburg, telefoon (06) 48 78 75 35.

Onze adressen zijn:

Leemzeulder 27
1251 AM Laren

De Savornin Lohmanlaan 2
1181 XM Amstelveen